Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Търговище по три обособени позиции“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-04-05 15:36:19
№ 20190405lwpM892436

Описание:

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Търговище по три обособени позиции“


Документи
30262019051604_Обява.pdf
30322019051604_информация-обява.pdf
30452019051604_Техническа спецификация.pdf
33192019051604_Приложение №1 по Позиция 1.pdf
33352019051604_проект на договор.pdf
34312019051604_Образец №1 - Административни сведения за участника.docx
34502019051604_Образец №2 - Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП.doc
34552019051604_Образец №3 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП.docx
35002019051604_Образец №4 - Декларация за специфични национални основания.docx
35062019051604_Образец №5 - Декларация за критериите за подбор.docx
35122019051604_Образец №6 - Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители.doc
35172019051604_Образец №7 - Декларация подизпълнители.doc
47422019051604_Образец №8 - Техническо предложение.docx
47522019051604_Образец №9 - Ценово предложение.docx

ПубликацияДата
Протокол №1. 2019-04-24 12:00:00
Застрахователни полици 2019-08-08 14:50:00
Застрахователна полица. 2019-12-17 14:15:00
Застрахователни полици. 2019-10-30 14:20:00
Добавък към Застрахователна полица. 2020-04-23 12:00:00
Добавък към Застрахователна полица. 2020-04-23 12:05:00
Застрахователни полици - Застраховка Каско. 2020-11-26 14:10:00
Договор № 33 От дата: 2019-04-24 2019-05-06 15:30:00
Договор № 43 От дата: 2019-05-23 2019-06-17 16:00:00
Договор № 39 От дата: 2019-05-21 2019-06-05 16:05:00

<-- Обратно към поръчки