Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище за област Търговище, по три обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-11 13:06:41
№ 20200611GTPa1053428

Описание:

Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище за област Търговище, по три обособени позиции


Документи
10472020111606_Решение.pdf
10532020111606_Обявление.pdf
11022020111606_Заглавна страница.pdf
11212020111606_Указания за подготовка на офертите.pdf
11292020111606_Техническа спецификация.pdf
11382020111606_Проект на договор-поз.№1.pdf
11452020111606_Проект на договор-поз.№2.pdf
11522020111606_Проект на договор-поз.№3.pdf
12092020111606_Указания за подготовка на образците.pdf
12352020111606_Образец 1 - Опис на документи.doc
12412020111606_Образец 2 - ЕЕДОП.doc
12492020111606_Образец 3 - Техническо предложение.doc
12532020111606_Образец 4 -Ценово предложение.doc

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови предложения. 2020-07-07 14:35:00
Протокол №1. 2020-07-14 11:20:00
Протокол № 2. 2020-07-14 11:25:00
Протокол на осн.чл.181, ал.4 от ЗОП. 2020-07-14 11:30:00
Решение за определяне на изпълнител. 2020-07-14 11:35:00
Обявление за възложена поръчка. 2020-09-14 16:00:00
Договор № 50 От дата: 2020-08-28 2020-09-14 16:05:00
Договор № 51 От дата: 2020-08-28 2020-09-14 16:10:00
Договор № 49 От дата: 2020-08-28 2020-09-14 16:15:00

<-- Обратно към поръчки