Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на инертни материали за нуждите на експлоатационните райони на “Водоснабдяване и канализация” ООД - Търговище

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-03-16 14:48:04
№ 20200316hdLJ1033419

Описание:

Доставка на инертни материали за нуждите на експлоатационните райони на “Водоснабдяване и канализация” ООД - Търговище.


Документи
09342020161603_Решение.pdf
09442020161603_Обявление.pdf
09512020161603_Титул.pdf
10052020161603_Част I- Указания за подготовка на офертите-1.pdf
10142020161603_Част II - Техническа спецификация.pdf
10222020161603_Част III - Проект на договор.pdf
10312020161603_Част IV - Указания за подготовка на образците.pdf
10572020161603_Образец 1 - Опис на документи.docx
11042020161603_Образец 2 - ЕЕДОП.doc
11102020161603_Образец 3 - Техническо предложение.doc
11152020161603_Образец 4 - Ценово предложение.doc

ПубликацияДата
Протокол №1. 2020-04-21 16:00:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения. 2020-04-30 14:20:00
Протокол № 2. 2020-05-11 14:30:00
Протокол №3. 2020-05-11 14:35:00
Протокол на осн.чл.181, ал.4 от ЗОП. 2020-05-11 14:40:00
Решение за определяне на изпълнител. 2020-05-11 14:45:00
Обявление за възложена поръчка. 2020-06-08 14:30:00
Договор № 29 От дата: 2020-05-27 2020-06-08 14:35:00

<-- Обратно към поръчки