Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана“.

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-03-05 13:40:46
№ 20200305ckwN1029324

Описание:

„Доставка на свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана“.


Документи
55132020051403_Решение.pdf
55202020051403_Обявление.pdf
55312020051403_Документация за обществената поръчка.pdf
55412020051403_Техническа спецификация-Приложение№1.pdf
55502020051403_Проект на договор-Приложение№2.pdf
56152020051403_ЕЕДОП-Образец№2.doc
56242020051403_Образци на документи..doc

ПубликацияДата
Протокол №1. 2020-04-21 16:05:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения. 2020-04-30 14:10:00
Протокол № 2. 2020-05-08 16:00:00
Протокол №3. 2020-05-08 16:05:00
Протокол по чл.181, ал.4 ЗОП. 2020-05-08 16:10:00
Решение за определяне на изпълнител. 2020-05-08 16:15:00
Обявление за възложена поръчка. 2020-09-30 15:20:00
Договор № 53 От дата: 2020-09-21 2020-09-30 15:30:00

<-- Обратно към поръчки