Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ “В и К” ООД ТЪРГОВИЩЕ – ЗА ОБЩИНИ: ТЪРГОВИЩЕ, ОМУРТАГ, АНТОНОВО И ПОПОВО

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-11-07 09:31:26
№ 20191107NptM1000237

Описание:

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ “В и К” ООД ТЪРГОВИЩЕ – ЗА ОБЩИНИ: ТЪРГОВИЩЕ, ОМУРТАГ, АНТОНОВО И ПОПОВО


Документи
50012019080911_Решение за откриване на процедурата.pdf
50352019080911_Обявление за поръчка - комунални услуги.pdf
52432019080911_Заглавна страница.pdf
52582019080911_Указания за подготовката на офертите.pdf
53222019080911_Техническа спецификация.pdf
53362019080911_Проект на договор.pdf
53442019080911_Указания за подготовка на образците.pdf
55302019080911_Образец 1 - Опис на документи.docx
55372019080911_Образец 2 - ЕЕДОП.doc
55412019080911_Образец 3 - Техническо предложение.doc
55462019080911_Образец 4 - Ценово предложение.doc

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови предложения. 2019-12-03 14:00:00
Протокол №1. 2019-12-06 16:00:00
Протокол № 2. 2019-12-06 16:05:00
Протокол №3. 2019-12-06 16:10:00
Протокол на осн.чл.181, ал.4 от ЗОП. 2019-12-06 16:15:00
Решение за определяне на изпълнител. 2019-12-06 16:20:00
Обявление за възложена поръчка. 2020-01-21 15:40:00
Обявление за приключване на договор. 2022-01-07 15:40:00
Договор № 94 От дата: 2019-12-31 2020-01-21 15:45:00

<-- Обратно към поръчки