Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Търговище“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-06-11 14:28:00
№ 20190611Hifl949502

Описание:

„Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД -  гр. Търговище“


Документи
20582019111706_Решение.pdf
21112019111706_Обявление.pdf
21222019111706_Заглавна страница.pdf
21332019111706_Част I - Указания за подготовка на офертите.pdf
21422019111706_Част II - Техническа спецификация.pdf
21512019111706_Част III - Проект на договор.pdf
22202019111706_Обрацец №1-Опис.docx
22262019111706_Образец №2- ЕЕДОП.doc
22312019111706_Образец №3-Техническо предложение.docx
22372019111706_Образец №4 -Ценово предложение.docx
22452019111706_Образец №5-Декларация.docx

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови предложения. 2019-07-04 14:40:00
Протокол №1. 2019-07-10 15:30:00
Протокол № 2. 2019-07-10 15:35:00
Решение за класиране 2019-07-10 15:45:00
Договор № 56 От дата: 2019-08-06 2019-09-03 17:00:00

<-- Обратно към поръчки