Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части по три обособени позиции“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-06-03 14:37:56
№ 20190603zyxR936781

Описание:

„Доставка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части по три обособени позиции“


Документи
10322019031606_Решение.pdf
10412019031606_Обявление.pdf
10502019031606_Заглавна страница.pdf
11032019031606_Указания за подготовката на офертите.pdf
43012019091610_Техническа спецификация.pdf
43122019091610_Проект на договор.pdf
43312019091610_Образец 1 - Опис на документи.docx
43412019091610_Образец 2 - ЕЕДОП.doc
43462019091610_Образец 3 - Техническо предложение.docx
43512019091610_Образец 4 - Ценово предложение.docx

ПубликацияДата
Решение за одобряване на обявление за изменение 2019-06-10 17:00:00
Протокол №1. 2019-07-08 14:00:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения. 2019-07-23 15:15:00
Протокол № 2. 2019-08-09 13:00:00
Протокол №3. 2019-08-09 13:05:00
Протокол №4. 2019-08-09 13:10:00
Окончателен протокол. 2019-08-09 13:20:00
Решение за класиране Поз.№1. 2019-08-09 13:25:00
Решение за класиране Поз.№2. 2019-08-09 13:30:00
Решение за класиране Поз.№3. 2019-08-09 13:35:00
Обявление за възложена поръчка. 2019-10-09 16:00:00
Договор № 69 От дата: 2019-09-27 2019-10-09 16:30:00
Договор № 70 От дата: 2019-11-19 2019-10-09 16:35:00
Договор № 78 От дата: 2019-10-01 2019-10-09 16:40:00

<-- Обратно към поръчки