Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Строително-монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-04-23 13:34:20
№ 20190423xPXq915418

Описание:

„Строително-монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище”


Документи
05102019231604_Решение.pdf
05182019231604_Обявление.pdf
05302019231604_Заглавна страница.pdf
05412019231604_Указания за подготовка на офертите .pdf
05502019231604_Техническа спецификация.pdf
05592019231604_Проект на договор.pdf
06292019231604_Образец №1 - ЕЕДОП.doc
06352019231604_Образец №2 - Техническо предложение.docx
06412019231604_Образец №3 - Ценово предложение.docx

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови предложения. 2019-06-28 17:00:00
Протокол №1. 2019-07-05 15:20:00
Протокол № 2. 2019-07-05 15:30:00
Протокол №3. 2019-07-05 15:35:00
Решение за определяне на изпълнител. 2019-07-05 15:40:00
Договор № 54 От дата: 2019-07-23 2019-08-09 15:47:49

<-- Обратно към поръчки