Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на препарати за обеззаразяване на питейна вода по три обособени позиции“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-04-19 13:33:47
№ 20190419PoWD900684

Описание:

“Доставка на препарати за обеззаразяване на питейна вода

по три обособени позиции“


Документи
12092019191504_Решение.pdf
12182019191504_Обявление.pdf
12272019191504_Титул.pdf
12522019191504_Указания за подготовка на офертите.pdf
13012019191504_Техническа спецификация.pdf
40262019281506_Проект на договор.pdf
40402019281506_Образец 1 - Опис на документи.docx
40442019281506_Образец 2 - ЕЕДОП.doc
40502019281506_Образец 3 - Техническо предложение.docx
40562019281506_Образец 4 - Ценово предложение.docx

ПубликацияДата
Решение за одобряване на обявление за изменение 2019-04-22 14:05:00
Протокол. 2019-05-17 16:25:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения. 2019-06-03 15:40:00
Протокол № 2. 2019-06-13 14:35:00
Протокол №3. 2019-06-13 14:40:00
Решение за класиране 2019-06-13 14:45:00
Обявление за възложена поръчка. 2019-07-16 15:15:00
Договор № 46 От дата: 2019-07-01 2019-07-16 15:20:00
Договор № 47 От дата: 2019-07-01 2019-07-16 15:25:00
Договор № 48 От дата: 2019-07-01 2019-07-16 15:30:00

<-- Обратно към поръчки