Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на препарати за обеззаразяване на питейна вода по три обособени позиции“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-03-21 13:48:00
№ 20190321Etfa877409

Описание:

Доставка на препарати за обеззаразяване на питейна вода по три обособени позиции“


Документи
55412019211403_Обява.pdf
55472019211403_Информация.pdf
56012019211403_Техническа спецификация.pdf
56072019211403_Проект на договор.pdf
56172019211403_Образец-1_Опис на документи.docx
56232019211403_Образец №1-а - Административни сведения за участника.docx
56292019211403_Образец №2 - Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП.doc
56342019211403_Образец №3 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП.docx
56392019211403_Образец №4 - Декларация за специфични национални основания.docx
56442019211403_Образец №5 - Декларация за критериите за подбор.docx
56482019211403_Образец №6 - Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители.doc
56592019211403_Образец №6-a - Декларация подизпълнители.doc
57072019211403_Образец №7 - Техническо предложение.docx
57132019211403_Образец №8 - Ценово предложение.docx

ПубликацияДата
Информация за удължаване срока за оферти 2019-04-01 17:25:00
Съобщение за удължаване срок за получаване на оферти. 2019-04-01 17:30:00
Протокол №1. 2019-04-10 14:45:00
Съобщение 2019-04-10 14:55:00

<-- Обратно към поръчки