Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово.

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-10-16 13:20:12
№ 20181016kHtS829168

Описание:

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово.


Документи
58512018161410_Решение за откриване на процедура.pdf
59022018161410_Обявление за поръчка.pdf
59302018161410_Документация за участие.pdf
00002018161510_Техническа спецификация.pdf
00132018161510_Образци на документи.doc
49162018161510_ЕЕДОП-Образец №1.zip
49302018161510_Указания за подготовка на образците на документи.pdf
49402018161510_Проект на договор.pdf

ПубликацияДата
Обявление за приключване на договор. 2020-01-22 13:50:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения. 2018-12-04 09:45:00
Протокол №1. 2018-12-10 13:00:00
Протокол № 2. 2018-12-10 13:05:00
Протокол № 3. 2018-12-10 13:10:00
Решение за определяне на изпълнител. 2018-12-10 13:15:00
Договор № 73 От дата: 2018-12-31 2019-01-31 17:00:00

<-- Обратно към поръчки