Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал, радио модули за дистанционно отчитане и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД гр.Търговище

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-03-20 00:00:00
№ 20141203GTsj189854

Описание:

Позиция №1–Доставка на едноструйни водомери и предавателен модул с радиосигнал за едноструйни водомери

Позиция №2–Доставка на многоструйни водомери и предавателен модул с радиосигнал за многоструйни водомери

Позиция № 3–Доставка на волтманови водомери и предавателен модул с радиосигнал за волтманови водомери

Позиция № 4–Доставка на комбинирани водомери

Позиция № 5–Доставка на устройства за измерване на потока и регистратори на данни


ПубликацияДата
Информация за приключване на договор по Поз.№1. 2016-07-21 14:00:00
Информация за освобождаването на гаранцията за изпълнение на договор по Поз.№1. 2016-07-21 14:05:00
Информация за приключване на договор по Поз.№2. 2016-07-21 14:10:00
Информация за освобождаването на гаранцията за изпълнение на договор по Поз.№2. 2016-07-21 14:15:00
Информация за приключване на договор по Поз.№3. 2016-07-21 14:20:00
Информация за освобождаването на гаранцията за изпълнение на договор по Поз.№3. 2016-07-21 14:25:00
Информация за приключване на договор по Поз.№4. 2016-07-21 14:30:00
Информация за освобождаването на гаранцията за изпълнение на договор по Поз.№4. 2016-07-21 14:35:00
Информация за приключване на договор по Поз.№5. 2016-07-21 14:40:00
Информация за освобождаването на гаранцията за изпълнение на договор по Поз.№5. 2016-07-21 14:45:00
Договор № 72 От дата: 2014-06-26 2014-10-01 11:50:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2014-06-26 2014-10-30 11:10:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2014-06-26 2015-03-19 11:05:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2014-06-26 2015-05-19 15:50:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2014-06-26 2015-07-17 10:10:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2014-06-26 2015-09-17 11:35:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2014-06-26 2015-12-18 10:40:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2014-06-26 2016-03-18 12:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2014-06-26 2016-05-19 09:35:00
Договор № 73 От дата: 2014-06-26 2014-10-01 11:50:00
Плащане по договор №: 73 От дата: 2014-06-26 2016-05-19 09:40:00
Договор № 74 От дата: 2014-06-26 2014-10-01 11:50:00
Плащане по договор №: 74 От дата: 2014-06-26 2014-10-30 11:30:00
Плащане по договор №: 74 От дата: 2014-06-26 2015-04-19 15:35:00
Плащане по договор №: 74 От дата: 2014-06-26 2015-08-19 12:05:00
Плащане по договор №: 74 От дата: 2014-06-26 2016-03-18 13:00:00
Плащане по договор №: 74 От дата: 2014-06-26 2016-05-19 10:00:00
Договор № 80 От дата: 2014-07-09 2014-10-01 11:50:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2014-07-09 2015-01-19 14:25:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2014-07-09 2015-09-17 11:50:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2014-07-09 2016-04-18 10:35:00
Договор № 75 От дата: 2014-06-26 2014-10-01 11:55:00

<-- Обратно към поръчки